Sledovanie termínov

Orientácia v termínoch a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní je častokrát mimoriadne náročná. Systém ERANET môže termíny a povinnosti sledovať za vás - automatické prepočítavanie lehôt, emailové notifikácie a odkazy na konkrétny paragraf zákona sú len vybrané funkcionality, ktoré systém ERANET ponúka.

Preddefinovaný zoznam povinností vytvorený podľa aktuálne platného zákona, či internej smernice

Automatické prepočty lehôt podľa aktuálne platného zákona, či internej smernice

Emailové notifikácie pred ukončením nastavenej lehoty/termínu

Možnosť pridávania a odoberania krokov v harmonograme, či export do excelu

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom a využite potenciál automatizácie procesov

Nechajte nám Váš kontakt a my sa vám ozveme

Mám záujem
dev.eranet.sk tuke.eranet.sk isa-projekta.eranet.sk zse.eranet.sk ruzinov.eranet.sk obstaravanie.eranet.sk prievidza.eranet.sk ssd.eranet.sk skgeodesy.eranet.sk vsds.eranet.sk sss.eranet.sk ziltep.eranet.sk velkymeder.eranet.sk zsdis.eranet.sk fnsppresov.eranet.sk fnnitra.eranet.sk ruzomberok.eranet.sk truni.eranet.sk allianz.eranet.sk sunfit.eranet.sk octigon.eranet.sk ksk.eranet.sk ultimaratio.eranet.sk premierconsulting.eranet.sk dfnkosice.eranet.sk staralubovna.eranet.sk psk.eranet.sk nou.eranet.sk seas.eranet.sk petrzalka.eranet.sk akcepta.eranet.sk trnava.eranet.sk training.eranet.sk unlp.eranet.sk nsat.eranet.sk vrakuna.eranet.sk spektres.eranet.sk topolcany.eranet.sk vvs.eranet.sk scksk.eranet.sk tenderpro.eranet.sk kezachranka.eranet.sk fntt.eranet.sk emem.eranet.sk euprojekty.eranet.sk dunstreda.eranet.sk staremesto.eranet.sk nlc.eranet.sk vusch.eranet.sk prezentacia.eranet.sk justice.eranet.sk nsmas.eranet.sk minzp.eranet.sk mhsr.eranet.sk zsvs.eranet.sk employment.eranet.sk genpro.eranet.sk posta.eranet.sk vlada.eranet.sk sopsr.eranet.sk sucpsk.eranet.sk banovce.eranet.sk sepsas.eranet.sk trnava-vuc.eranet.sk geoterm.eranet.sk trnavavuc-test.eranet.sk vse-test.eranet.sk dev.eranet.sk test.eranet.sk allianz-test.eranet.sk sepsas-test.eranet.sk seas-test.eranet.sk