Dynamický nákupný systém

Dynamický nákupný systém (DNS) umožňuje tzv. pred-kvalifikáciu dodávateľov, ktorí sa budú môcť zúčastňovať súťaží vyhlásených v rámci DNS. Prehľadnosť kvalifikovaných dodávateľov, automatické odosielanie výziev do súťaží, či skrátenie lehôt na predkladanie ponúk – aj to sú výhody, ktoré DNS v systéme ERANET prináša.

Jednoduché štandardizované nastavenie

Prehľadná kvalifikácia hospodárskych subjektov

Užšia súťaž adekvátne prispôsobená potrebám DNS

Automatizované odosielanie výzvy kvalifikovaným dodávateľom

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom a využite potenciál automatizácie procesov

Nechajte nám Váš kontakt a my sa vám ozveme

Mám záujem