Kontraktácia

Posledná fáza – Kontraktácia je spojená s potvrdením výsledkov obstarávania, podpisom zmluvy a náležitostí vyplývajúcich z ukončenia jej trvania.


Výber dodávateľa a zmluvy

V tejto časti vyberiete dodávateľa, s ktorým sa podpisuje zmluva v závislosti na výsledkoch vyhodnotenia ponúk. Zároveň je tu priestor na evidenciu zmluvy a s ňou spojených náležitostí.

Potvrdenie výsledkov

Potvrdenie výsledkov hodnotenia ponúk alebo ich zmena v prípade výskytu určitých skutočností.

Zmluvy a dodatky

Pripravte a evidujte zmluvu a jej prípadné dodatky priamo v systéme v rámci konkrétneho obstarávania a majte tak kompletnú dokumentáciu na jednom mieste.


Dokumenty a lehoty

Nemáte čas myslieť na povinnosti vyplývajúce z ukončenia trvania zmluvy a s tým spojených lehôt? ERANET Public na to bude myslieť za Vás.

Zverejňovanie dokumentov

Používajte šablóny dokumentov pri tvorbe povinne zverejňovaných dokumentov v zákonných lehotách v závislosti na ukončení zmluvy.

Zákonné lehoty

Nechajte sa upozorniť na povinnosť zverejnenia povinne zverejňovaných dokumentov po skončení zmluvy.