Hodnotenie

V časti Hodnotenie, komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti a cenové ponuky a určí víťazného dodávateľa. ERANET Public ponúka automatické prepočty a šablóny dokumentov pre komisiu, ktoré celý proces hodnotenia výrazne urýchlia.


2-kolové prihlasovanie komisie

Zostavte si komisiu priamo v systéme. Každý člen komisie dostane svoj autorizačný kľúč pomocou ktorého sa prihlási do systému, kde spolu s ostatnými členmi otvorí obálky.

Zapečatenie obálok

Po prijatí elektronických ponúk sa ponuky uzamknú a až do momentu otvorenia nie je ich obsah prístupný. Otvárať však môže komisia najskôr v stanovený dátum.

Zostavenie komisie

Priradením pozície člena komisie s hlasovacím právom, či bez neho, prípadne náhradníka do komisie si zostavíte vlastnú komisiu. ERANET Public vygeneruje každému členovi potrebné dokumenty ako dohody o mlčanlivosti, čestné prehlásenia a pod.


Otváranie obálok

Dostali ste nielen elektronické ale aj listinné ponuky? Nahrajte ich do systému. Prehľad dokumentov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti, či prijaté cenové ponuky a ich hodnotenie tak neboli nikdy prehľadnejšie.

Prehľad plnenia podmienok účasti

Pomocou štruktúrovaného prehľadu dokumentov plnenia podmienok účasti vždy rýchlo nájdete dokumenty, ktoré hľadáte.

Zobrazenie všetkých ponúk

Chcete vidieť všetky cenové ponuky a porovnať ich? Vďaka funkcii na zobrazenie všetkých ponúk nie je ani táto požiadavka nemožná.


Automatické určenie poradia

Máte pri hodnotení veľa práce s prepočítavaním bodov či mimoriadne nízkej cenovej ponuky? Vďaka automatickým prepočtom ERANET Public vykoná túto prácu za Vás.

Určenie víťaznej ponuky

Automatický prepočet bodov pri ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, či určenie najnižšej cenovej ponuky a celkového poradia, aj to sú funkcie ponúkané systémom ERANET Public.

Mimoriadne nízka cenová ponuka

Buďte vždy upozornený ak dostanete mimoriadne nízku cenovú ponuku. Jej automatický prepočet urýchli hodnotenie ponúk.


Dokumenty a lehoty

Komisia je zo zákona povinná vytvárať mnoho dokumentov. Čo poviete na šablóny týchto dokumentov s automatickým sťahovaním údajov zo systému, kde je potrebná len minimálna úprava?

Zápisnice

Šablóny dokumentov zápisníc z otvárania či vyhodnotenia obálok, v ktorých súčasťou sú údaje o konkrétnom obstarávateľovi, uchádzačoch či komisii, vylúčeniach a pod.

Oznámenia

Šablóny dokumentov oznámení o vylúčení /nevylúčení s automaticky stiahnutými údajmi zo systému. K dispozícii je evidencia dátumu odoslania za účelom prepočtu zákonných lehôt.

Žiadosti o vysvetlenie

Máte otázky smerom k uchádzačom? Vytvorte žiadosti o vysvetlenie priamo v systéme a evidujte dátum ich odoslania/doručenia a uľahčite si tak sledovanie zákonných lehôt.

Zákonné lehoty

Potrebujete sledovať veľký počet zákonných lehôt? Vďaka automatickému prepočtu v systéme ERANET Public bude ich sledovanie omnoho jednoduchšie.